VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SQELE.S.R.O PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PORTÁLU EUROBYDLENI.CZ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky Sqele s.r.o. pro inzerci, realitní sw Urbium a službu www stránek pro realitní kanceláře upravují a definují právní vztahy mezi provozovatelem serveru,  společností Sqele s.r.o., se sídlem Chomutov 430 01, Pražská 988 , IČ: 25046799, DIČ: CZ25046799 (dále jen „Server“) a uživateli služeb Portálu (dále jen „Uživatel“).

Inzerce na eurobydleni.cz

Registrace, objednávka inzerce

Podmínkou zadávání inzerátů v rámci a prostřednictvím eurobydleni.cz je registrace online přímo na serveru www.eurobydleni.cz. Inzerce na portálu je nedílnou součástí a podmínkou pro využívání dalších služeb (realitní sw Urbium, služba www stránek pro realitní kanceláře) a v případě neuhrazení platby za inzerci si Server vyhrazuje právo ukončit také veškeré návazné služby bez nároku na vrácení poměrné částky za uhrazené další návazné služby. Server poskytuje Uživateli přístup k administračnímu rozhraní portálu, které slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a případně dalších dat. Uživatel bude vkládat do tohoto rozhraní pouze korektní a správné informace a bude jej využívat pouze za účelem plnění této smlouvy. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. 

Platební podmínky

Předpokladem zadávání inzerátů je uhrazení platby za inzerci. Cena za inzerci se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese https://www.eurobydleni.cz/cenik/ . Daňový doklad je uživateli vygenerován a zaslán elektronicky bezodkladně po připsání platby na účet Serveru. Inzerce je platná vždy na jeden rok. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude inzerci využívat, není oprávněn požadovat vrácení uhrazené platby za inzerci.

Uzavření smlouvy

Účinnost smlouvy o prodeji inzerce na realitním serveru eurobydleni.cz je započata od registrace na Serveru. Server se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Sqele s.r.o. pro inzerci na eurobydleni.cz inzertní služby, včetně poskytnutí prostoru pro zobrazení inzerce Uživatele, dále pak zobrazení inzerce na serverech uvedených na webové adrese https://www.eurobydleni.cz/inzerce/.  Uživatel se zavazuje služby, resp. předplacený prostor odebrat. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku s tím, že Uživatel je povinen smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, že nedojde k výpovědi ze strany Uživatele, Server automaticky prodlouží služby o další období tedy jeden rok. Server si vyhrazuje právo ukončit službu Uživatele bez udání důvodu po skončení placeného období služby.

Zadávání inzerátu

Zadávání inzerátu provádí zadavatel buď vyplněním on-line formuláře přímo na eurobydleni.cz, nebo hromadným exportem dat do systému eurobydleni.cz. Uživatel je odpovědný za včasné zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (realitních nabídek). Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu se považují za aktualizaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Není přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího výpisu. Zadavatel není oprávněn uvádět do fotografií v inzerátu žádné textové či jiné informace s výjimkou vodoznaku.

Realizace inzerce

Zadaný aktivní inzerát bude na eurobydleni.cz zveřejněn až do smazání či zneaktivnění uživatelem. Podmínkou je uhrazená platba za inzerci. U zakázek které nejsou ve stavu aktivní, nebo rezervováno, budou po půl roce od změny stavu zakázky, zobrazeny pouze první tři fotografie, ostatní fotografie budou automaticky odstraněny. Server si vyhrazuje právo smazat zadavatelem zadané inzeráty v případech, kdy může Sqele s.r.o. odmítnout zveřejnění inzerce v případě, kdy bude podezření na to, že inzerát byl podvržen či se nebude vztahovat svým obsahem k obsahu eurobydleni.cz. V takovém případě nemá uživatel právo na zadání náhradního inzerátu ani na jinou náhradu za takový inzerát. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, výslovně souhlasí s plněním smlouvy o inzerci a se zveřejněním inzerce před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, zadavatel tedy ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy. Uživatel bere na vedomí že součastí prezentace nemovitostí na serveru jsou i reklamní sdělení jiných společností, nebo bannerové reklama dle uvážení Serveru. Uživatel dále bere na vědomí, že Server může jeho inzerci za účelem zvýšení její efektivity prezentovat i na jiných svých webových stránkách či webových stránkách jiných společností, sociálních sítích a obdobných službách, tvořících se Serverem koncern a to podle své volby.

Realitní SW Urbium

Objednávka realitního sw Urbium

Podmínkou využívání realitního sw Urbium  je uhrazená inzerce na portálu eurobydleni.cz.  Objednávka služby se provádí prostřednictvím emailu Serveru uvedeného na webové adrese https://www.eurobydleni.cz/kontakt/ . Server poskytuje Uživateli přístup k administračnímu rozhraní portálu, které slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a případně dalších dat a exportních funkcí, které jsou součástí realitního sw Urbium. Uživatel bude vkládat do tohoto rozhraní pouze korektní a správné informace a bude jej využívat pouze za účelem plnění této smlouvy. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

Platební podmínky

Předpokladem využívání služby realitního sw Urbium je uhrazení platby za realitní sw Urbium. Cena se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese https://www.eurobydleni.cz/cenik/. Daňový doklad je uživateli vygenerován a zaslán elektronicky bezodkladně po připsání platby na účet Serveru. Služba je platná vždy na jeden rok. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude službu využívat, není oprávněn požadovat vrácení uhrazené platby za službu.

Uzavření smlouvy

Účinnost smlouvy o využívání služby realitního sw Urbium  je započata od doby zpuštění služby Serverem . Server se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Sqele s.r.o. pro využívání služeb portálu eurobydleni.cz , včetně poskytnutí exportu na realitní portály (přehled podporovaných realitních portálu je uveden v realitním sw Urbium) jednotlivých inzerátů (realitních nabídek) dle nastavení Uživatelem, za předpokladu, že má na uvedených inzertních serverech uhrazenu inzerci.  Uživatel se zavazuje služby, resp. předplacený prostor odebrat. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku  s tím, že Uživatel je povinen smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, že nedojde k výpovědi ze strany Uživatele, Server automaticky prodlouží služby o další období tedy jeden rok. Server si vyhrazuje právo ukončit službu Uživatele bez udání důvodu po skončení placeného období služby.

Zadávání inzerátu

Zadávání inzerátu provádí zadavatel buď vyplněním on-line formuláře přímo na eurobydleni.cz, nebo hromadným exportem dat do systému eurobydleni.cz. Uživatel je odpovědný za včasné zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (realitních nabídek). Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu se považují za aktualizaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Není přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího výpisu. Zadavatel není oprávněn uvádět do fotografií v inzerátu žádné textové či jiné informace s výjimkou vodoznaku. Při změně stavu zakázek do stavu (archivováno, prodáno/pronajato, konec smlouvy, nezobrazovat-neinzerovat) dojde do 24 hodin k odmazání fotografií a to tak, že u zakázek ve stavu Prodáno/pronajato zůstane 10 fotografií a u ostatních stavů 3 fotografie. Na toto je zadavatel též průběžně informován v položce fotografie u jednotlivých zakázek, kde je toto zvýrazněno. Toto ustanovení je v platnosti od odsouhlasení podmínek serveru realitní kanceláří. U zakázek ve stavech (archivováno, prodáno/pronajato, konec smlouvy, nezobrazovat-neinzerovat)  před tímto datem byl počet fotografií zredukován na 3 fotografie u zakázky.

Systém webových stránek pro realitní kanceláře

Objednávka webových stránek pro realitní kanceláře Podmínkou využívání systému webových stránek pro realitní kanceláře je uhrazená inzerce na portálu eurobydleni.cz.  Objednávka služby se provádí prostřednictvím emailu Serveru uvedeného na webové adrese https://www.eurobydleni.cz/kontakt/. Server poskytuje Uživateli přístup k administračnímu rozhraní portálu, které slouží pro editaci webových stránek a případně dalších dat a funkcí, které jsou součástí webových stránek pro realitní kanceláře sw Urbium. Uživatel bude vkládat do tohoto rozhraní pouze korektní a správné informace a bude jej využívat pouze za účelem plnění této smlouvy. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

Platební podmínky

Předpokladem využívání služby webových stránek pro realitní kanceláře je uhrazení platby za službu webových stránek pro realitní kanceláře. Cena se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese https://www.eurobydleni.cz/cenik/. Daňový doklad je uživateli vygenerován a zaslán elektronicky bezodkladně po připsání platby na účet Serveru. Služba je platná vždy na jeden rok. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude službu využívat, není oprávněn požadovat vrácení uhrazené platby za službu.

Uzavření smlouvy

Účinnost smlouvy o využívání služby webových stránek pro realitní kanceláře  je započata od doby zpuštění služby Serverem . Server se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Sqele s.r.o. pro využívání služeb portálu eurobydleni.cz . Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku s tím, že Uživatel je povinen smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, že nedojde k výpovědi ze strany Uživatele, Server automaticky prodlouží služby o další období tedy jeden rok. Server si vyhrazuje právo ukončit službu Uživatele bez udání důvodu po skončení placeného období služby. Uživatel služby bere na vědomí, že právoplatným majitelem služby webových stránek pro realitní kanceláře je společnost Sele s.r.o. a webové stránky jsou Uživateli pouze pronajímány po dobu platnosti smluvního vztahu se Serverem.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky Serveru pro inzerci na eurobydleni.cz mohou být provozovatelem průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby na portálu. V případě již uzavřených smluv oznámí Poskytovatel změnu Všeobecných obchodních podmínek Sqele s.r.o. pro využívání služeb eurobydleni.cz prostřednictvím elektronické pošty kontaktní emailovou adresu druhé smluvní strany či písemným oznámením zaslaným poštou s tím, že změna nabude účinnosti 45 dní ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. Druhá smluvní strana může změnu Všeobecných obchodních podmínek Sqele s.r.o. pro využívání služeb portálu eurobydleni.cz  výše uvedené lhůtě odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů.

Zadavatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. V případě, že dojde mezi Sqele s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz , Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy s tím, že se vylučuje užití ust. §§ 1799, 1800, 1805 odst. 2, 1950, 1952 odst. 2, 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky Sqele s.r.o. pro využívání služeb na portálu eurobydleni.cz jsou platné od 1.5. 2018.

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní
  • Zahraniční

Upřesnit

Cena a plocha

m2
m2
m2
m2

... nebo vyberte celý kraj či okres

Lokalita

Vlastnictví

Konstrukce

Typ budovy

Vybavení

Charakteristika

IS sítě

Umístění v obci

 

Už chcete odejít? Připravte si poptávku a nic nezmeškejte

Vytvořit poptávku
TOPlist